1. Обхват на приложение

Тази политика за поверителност е валидна от 24 май 2018 г. Защитата на личните данни на потребителите на уебсайта на SEEBURGER е много важна за SEEBURGER. Тази политика за поверителност урежда събирането, обработката и използването на лични данни, свързани с посещението Ви на този уебсайт.

2. Отговорен орган

SEEBURGER AG (E-mail: datenschutz@seeburger.com, Телефон +49 7252 / 96-0, Edisonstrasse 1, 75015 Bretten, Германия) е отговорен орган съгласно Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД), Германския закон за защита на данните (BDSG) и доставчик на услуги съгласно германския Закон за телекомуникациите (TMG).

3. Събиране, обработка и използване на лични данни

Ние събираме и използваме лични данни на нашите потребители, само доколкото това е необходимо, за да осигурим функционален уебсайт, както и да предоставим нашето съдържание и услуги. Събирането и използването на личните данни на нашите потребители в повечето случаи се извършва със съгласието на потребителя. Изключение се прилага в случаите, когато предварителното съгласие не може да бъде получено по основателни причини и обработването на данните е позволено от закона.

Правната основа за съхраняване на данните е чл. 6, ал. 1 от ОРЗД.

Когато посещавате нашия уебсайт, ние събираме, обработваме и използваме определени данни за точно определени цели. Данните, които редовно събираме и обработваме по време на Вашето посещение на уебсайта ни, включват името на доставчика Ви на интернет услуги (ISP), уебсайта, през който ни посещавате, уебсайтовете на SEEBURGER AG, които сте гледали, уебсайтовете, които посещавате от уебсайта на SEEBURGER, Вашия IP адрес и датата и продължителността на Вашето посещение. Ние обработваме тези данни в неперсонализирана форма и ги съхраняваме и анализираме изключително за статистически цели, за да можем непрекъснато да подобряваме нашите уебсайтове и нашата гама от продукти и услуги.

Ние събираме лични данни единствено ако ни ги предоставите доброволно, например като част от Вашата регистрация за бюлетини, събития, информация за продукти или за обработка на други запитвания, адресирани до нас. Това са данните, които въвеждате използвайки предоставените от нас формуляри, с цел да можем да си комуникиране. Ние използваме тези данни единствено, за да отговорим на Вашите запитвания и да Ви предоставим поисканата информация относно предлаганите от нас продукти и услуги. В допълнение, ние използваме данните, за да Ви предоставим персонализирана информация чрез различни комуникационни канали, ако сте ни дали предварително съгласие (например, когато се регистрирате за нашия бюлетин).

Когато ангажираме трети страни като доставчик на услуги за SEEBURGER AG, в контекста на събирането, обработката и използването на Вашите данни, ние ограничаваме разкриването на данните до степента, необходима за доставката на поръчаната от нас услуга. Съответният доставчик на услуги, писмено се ангажира, да използва Вашите данни изключително от наше име и изключително в контекста на целта, договорена между Вас и нас. Освен това съответните доставчици на услуги са задължени от нас да спазват поверителността на данните и не са упълномощени да разкриват Вашите данни или да ги използват за цели, различни от посочените от нас.

4. Запазване на данните

Личните данни на съответното лице ще бъдат изтрити или блокирани веднага след като целта за съхранение престане да се прилага. Освен това данните могат да се съхраняват в съответствие с приложимите европейски или национални регламенти, закони или други правни актове. Данните също така ще бъдат блокирани или изтрити, ако срокът за съхранение, предписан от гореспоменатите правни актове, изтече, освен ако по-нататъшно съхранение на данните е необходимо за сключване или изпълнение на договор.

5. Използване на „бисквитки“ и инструменти за уеб анализ

Използваме "бисквитки" за уеб сайта на SEEBURGER. "Бисквитките" са малки текстови файлове, които се изпращат на Вашия браузър от нашите уеб сървъри по време на посещението Ви в уебсайтовете на SEEBURGER и се съхраняват от Вашия браузър на Вашия компютър за по-нататъшно извличане.

ОТ НАСТРОЙКИТЕ НА ВАЩИЯ БРАУЗЪР МОЖЕТЕ ДА ОПРЕДЕЛИТЕ ДАЛИ „БИСКВИТКИТЕ“ ДА БЪДАТ ПОСТАВЕНИ ИЛИ ИЗВЛИЧАНИ

Например, можете напълно да деактивирате запазването на „бисквитките“, да ограничите действието им до определени уебсайтове или да конфигурирате браузъра си да Ви уведомява автоматично, когато трябва да бъде зададена „бисквитка“ и да поиска от Вас отговор.

Ние използваме както сесийни „бисквитки“ (наричани също временни „бисквитки“), така и постоянни „бисквитки“ в уебсайтовете на SEEBURGER. Сесийните „бисквитки“ се кешират докато използвате един от нашите уебсайтове. Тези "бисквитки" се използват, за да идентифицират компютъра Ви по време на посещение на нашите уебсайтове и да определят кога приключва посещението Ви. По технически причини трябва да разрешите използването на сесийни „бисквитки“, за да се възползвате от пълната функционалност на нашите уеб сайтове. Сесийните „бисквитки“ се изтриват веднага щом напуснете уеб сайта или затворите браузъра си.

Освен това използваме постоянни „бисквитки“, за да идентифицираме посетителите, дори и да не са посещавали сайта дълго време и за да можем да им предоставим информация за нашите продукти и услуги въз основа на техните нужди. Постоянните „бисквитки“ се запазват за постоянно на компютъра на потребителя и не се изтриват, когато напуснете уеб сайта или затворите браузъра си. Постоянните „бисквитки“ трябва да се изтриват ръчно.

Ние също така използваме „бисквитки“ като част от услугите за уеб анализ, които използваме, за да получим информация по какъв начин взаимодействате с нашите уебсайтове. Това включва събирането на стандартна информация, която браузърът Ви изпраща на нашите уебсайтове, като например тип на браузъра, време за достъп или адреса на уебсайта, който е препратил посетителите на нашия уебсайт и т.н. Ако въведете лични данни на някой от нашите уебсайтове, ние ще използваме тези данни, за да Ви предоставим целенасочена и персонализирана информация относно нашите продукти и услуги до степента, в която сте позволили това във Вашата декларация за съгласие. Както е описано по-горе, разбира се, можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време с ефект за в бъдеще.

ИмеДоставчикЦелПроцедураТип

Необходими „бисквитки“

Необходимите "бисквитки" помагат да се направи уебсайт използваем, като се разрешават основни функции като навигация на страници и достъп до защитени зони на уебсайта. Уебсайтът не може да функционира правилно без тези „бисквитки“.

BIGipServer# (2x)

204-bha-091.mktoresp.com
app-lon06.marketo.com

Използва се за разпределяне на трафика на сайта на няколко сървъра, за да се оптимизира времето за реакция.

SessionHTTP

PHPSESSID

seeburger.jobbase.io

Тази "бисквитка" се използва, за да идентифицира потребителя, докато използва Prescreen. Бисквитката е задължителна за правилната функционалност.    

SessionHTTPS

Статистика

Статистическите "бисквитки" помагат на собствениците на уебсайтове да разберат как посетителите взаимодействат с уебсайтовете, като анонимно събират и отчитат информация.

_ga

seeburger

Регистрира уникален идентификационен номер, който се използва за генериране на статистически данни за връщане на посетителите на сайта

2 годиниHTTP

_gat

seeburger

Използва се от Google Analytics, за да ограничи процента на заявките.

SessionHTTP

_gid

seeburger

Регистрира уникален идентификационен номер, който се използва за генериране на статистически данни за връщане на посетителите на сайта.

SessionHTTP

p.gif

typekit.net

Некласифициран

SessionPixel

Маркетинг

Маркетинговите "бисквитки" се използват, за да следват посетителите на уебсайтове. Целта е да се показват реклами, които са подходящи и привлекателни за отделните потребители и затова са по-ценни за издателите и рекламодатели.

collect

google-analytics.com

Некласифициран

SessionPixel

r/collect

doubleclick.net

Некласифициран

SessionPixel

Некласифицирани

Некласифицираните "бисквитки" са "бисквитките", които понастоящем се опитваме да класифицираме заедно с отделни доставчици на "бисквитки".

_mkto_trk

seeburger

Некласифициран

2 годиниHTTP

webevents/visitWebPage

204-bha-091.mktoresp.com

Некласифициран

SessionPixel

6. Google Analytics

Ние също така използваме Google Analytics, услуга за анализ на уебсайтове от Google Inc. ("Google"). Google Analytics използва „бисквитки“. Информацията за използването на нашите уебсайтове, генерирана от тези „бисквитки“, обикновено се изпраща и записва на сървър на Google в САЩ. IP АНОНИМИЗАЦИЯТА Е АКТИВИРАНА НА НАШИТЕ УЕБСАЙТОВЕ. Това означава, че Google първо ще компресира Вашия IP адрес в държавите-членки на Европейския съюз или в други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Пълният IP адрес се прехвърля само на сървър на Google в САЩ и се компресира там в изключителни случаи. От името на SEEBURGER AG Google използва тази информация, за да анализира използването на нашите уебсайтове, да изготвя отчети за Вашите дейности и да предоставя допълнителни услуги за SEEBURGER AG, свързани с използването на нашите уебсайтове. IP адресът, предаван от браузъра Ви като част от Google Analytics, не се обединява с други данни, събрани от Google.

Можете да предотвратите запазването на Cookies чрез съответната настройка във Вашия браузър (вижте нашите забележки относно използването на cookies по-горе). Имайте предвид обаче, че ако го направите, може да не успеете да използвате всички функции на уебсайтовете на SEEBURGER.

Можете също така да предотвратите събирането, предаването и обработката на данни, генерирани от COOKIE (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВАШИЯТ IP АДРЕС), СВАЛЯЙКИ И ИНСТАЛИРАЙКИ НА БРАУЗЪРА PLUGIN, НАЛИЧЕН НА СЛЕДНИЯ ЛИНК: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА МОБИЛНИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ НА УЕБСАЙТА НА SEEBURGER: Можете да предотвратите събирането на данни от Google Analytics, като кликнете върху връзката по-долу. По този начин се поставя “бисквитка“ за отказване, което предотвратява събирането на данните Ви, когато посещавате нашите уебсайтове в бъдеще: деактивиране на Google Analytics.

Можете да намерите по-подробна информация за условията за използване на Google Analytics и декларацията за поверителност на Google на адрес https://www.google.com/analytics/terms/ или https://policies.google.com/?hl=bg.

7. Marketo

7.1 Описание и обхват на обработката на данни
SEEBURGER използва услугите на Marketo EMEA Limited, Cairn House South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 Ирландия („Marketo“) като изпращане на нашия бюлетин, покани за уеб-семинари и събития, както и изтегляне на информация за нашата компания и продукти (‘дигитални услуги’).

Когато изпращате имейли, Marketo оценява от наше име вашето потребителско поведение. За тази оценка изпратените електронни писма съдържат така наречените уеб маяци, известни също като проследяващи пиксели. Тези файлове с изображения с един пиксел ни позволяват да проследяваме Вашето потребителско поведение.

Записваме, когато четете нашите имейли, кои линкове кликвате върху тях и извлечаме заключения за Вашите лични интереси. Ние свързваме тези данни с действията, извършвани от Вас на нашия уебсайт (вж. Също раздел 7.2). Marketo съхранява събраната по този начин информация на своя сървър в Европейския съюз или в Европейското икономическо пространство (ЕС или ЕИП). Проследяването не е възможно, ако сте деактивирали показването на изображения в програмата за електронна поща по подразбиране. Ако ръчно покажете изображенията, се извършва горепосоченото проследяване.

Ако използвате една от нашите цифрови услуги, за които сте завършили процеса на регистрация (например нашия бюлетин), Marketo ще ни помага и при анализирането на поведението Ви по отношение на потреблението на нашия уебсайт. За тази цел на компютъра Ви се съхранява текстов файл ("бисквитка", вижте също параграф 5), който ни позволява да Ви разпознаем при следващото посещение на нашия уебсайт.

7.2 Цел на обработката на данни
Ние анализираме как използвате нашия уебсайт и друго цифрово съдържание, като видеоклипове, банери и файлове за изтегляне, публикувани на нашия уебсайт. Това ни позволява да приспособяваме нашите оферти към индивидуалните Ви нужди, така че да получите по-малко произволно разпределени оферти като цяло. Използваме получените по този начин данни, за да Ви предоставим нашите цифрови услуги, съобразени с Вашите интереси.

7.3 Продължителност на съхранението
Бисквитката на Вашата машина изтича след 24 месеца. Можете да откажете използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки в браузъра си.

7.4. Право на информация, възражение и отмяна
Ако се регистрирате за една от нашите цифрови услуги и предоставите лични данни чрез регистрационен формуляр в тази връзка, ние ще получим Вашата декларация за съгласие. В нея се съгласявате със степента, описана там, за обработката на данни в контекста на използването на нашите цифрови услуги, като например бюлетини, покани за уеб-семинари и събития и свързан с тях анализ на поведението на потребителя, както е описано в този раздел. Като потребител имате възможност да отмените регистрацията или да промените съхранените за Вас данни по всяко време. Моля, свържете се със следния електронен адрес: datenschutz@seeburger.com (SEEBURGER AG, Телефон +49 7252 / 96-0, Edisonstraße 1, 75015 Bretten, Германия).

8. Регистрация чрез Формуляр за връзка

8.1.    Описание и обхват на обработката на данни
На нашия уебсайт предлагаме на потребителите възможността да се регистрират като предоставят лични данни чрез формуляра за връзка, за да получат допълнителна информация. Данните се въвеждат в контактна форма и се изпращат до нас.
В допълнение към вече споменатите данни събираме първо име, фамилия, длъжност, фирма, индустрия, отдел, държава, титла, телефонен и електронен адрес. В хода на регистрационния процес се получава съгласието на потребителя за обработката на тези данни.

8.2.    Цел на обработката на данни
Регистрацията на потребителя е необходима за предоставянето на определено съдържание и услуги на нашия уебсайт. Събирането на имейл адреса на потребителя служи за доставка на връзки за изтегляне.
Събирането на други лични данни като част от процеса на регистрация служи за предотвратяване на злоупотреба с услугите или на използвания имейл адрес.

8.3.    Продължителност на съхранението
Данните ще бъдат изтрити веднага щом вече не са необходими за постигане на целта, за която са събрани. Това важи и за данните, събрани по време на процеса на регистрация, ако регистрацията на нашия уебсайт е отменена или променена или ако като потребител на нашия бюлетин сте посочили чрез отказ от бюлетина (вж. Също параграф 9), че повече не желаете да получавате информация за продуктите и услугите на SEEBURGER.

8.4. Право на информация, възражение и отмяна
Като потребител имате възможност по всяко време да отмените регистрацията или да получите запазените за Вас данни, променени или изтрити. Моля, свържете се със следния електронен адрес: datenschutz@seeburger.com (SEEBURGER AG, Телефон +49 7252 / 96-0, Edisonstraße 1, 75015 Bretten, Германия) или office@bg.seeburger.com (Зеебургер Информатик ЕООД, ул.Г.Горбатенко 6, София 1784, България, тел.+359 2 9745100).

9. Бюлетин

9.1. Описание и обхват на обработката на данни
Можете да се абонирате за безплатен бюлетин на нашия уебсайт. Когато се регистрирате за бюлетина, данните от формуляра за контакт се изпращат до нас. Бюлетинът се изпраща на базата на регистрацията, която потребителят прави на уебсайта.
В допълнение към данните, споменати по-горе, събираме първо име, фамилия, длъжност, фирма, индустрия, държава, титла, телефон и имейл адрес.
По време на регистрацията Вашето съгласие е получено за абониране за бюлетина и необходимата обработка на данните.

9.2. Цел на обработката на данни
Регистрацията на потребителя в уебсайта води до събирането на имейл адреса на потребителя, който ни позволява да изпращаме бюлетина.
Събирането на други лични данни като част от процеса на регистрация служи за предотвратяване на злоупотреба с услугите или на използвания имейл адрес.

9.3. Продължителност на съхранението
Данните ще бъдат изтрити веднага щом вече не са необходими за постигне на целта, за която са събрани. Следователно, електронният адрес на потребителя ще бъде съхраняван непрекъснато, докато абонаментът за бюлетина е активен, а в случай на отказ, се съхранява изричното отписване.

9.4. Право на информация, възражение и отмяна
Абонаментът за бюлетина може да бъде анулиран от съответния потребител по всяко време, това е т.нар. отказ. За тази цел има съответна връзка във всеки бюлетин.
Това също така дава възможност да се отмени съгласието за съхранение на лични данни, събрани по време на процеса на регистрация, с изключение на адреса на електронната поща.

10. Право на информация, отмяна и обжалване
Имате право да получите информация за съхраняваните от нас лични данни, да ги коригирате или да ги изтриете частично или напълно. Освен това имате право да отменяте или ограничавате Вашето съгласие за използването на личните Ви данни по всяко време с действие в бъдеще. Освен това имате право да пренесете личните си данни, когато това е технически осъществимо. SEEBURGER внимателно ще разгледа Вашето запитване и ще Ви изясни как най-добре може да бъде изпълнено.

11. Plugins за социални медии и автоматизирано вземане на решения

Понастоящем не използваме приставки за социални медии, както и такива за автоматизирано вземане на решения и профилиране.

12. Уебсайтове на трети страни

Декларацията ни за защита на данните не важи за уебсайтове на трети страни, до които имате достъп чрез хипервръзки на нашите уебсайтове. Молим Ви да проверите отделно декларациите за защита на данните, използвани на уебсайтовете на другите доставчици.

13. Защита на данните и сигурност на данните

Нашите служители и доставчици на услуги са задължени да пазят поверителност и защита на данните при обработката на лични данни. Нашите мерки за защита на данните се актуализират редовно, като се вземат предвид новите технически постижения.

14. Свързване със SEEBURGER AG или офиса в България

Ако имате въпроси или коментари във връзка с Декларацията за поверителност, моля, използвайте следния електронен адрес: datenschutz@seeburger.com (SEEBURGER AG, Телефон +49 7252 / 96-0, Edisonstraße 1, 75015 Bretten, Германия) или office@bg.seeburger.com (Зеебургер Информатик ЕООД, ул.Г.Горбатенко 6, София 1784, България, тел.+359 2 9745100).