Правна информация

Превод на информацията от https://www.seeburger.com/legal-notice/

SEEBURGER AG

Седалище:
Edisonstrasse 1
75015 Bretten, Germany
Telefon / Phone: +49 7252 96-0
Fax: +49 7252 96-2222
E-Mail / E-mail: info@seeburger.de
Internet: www.seeburger.de

Изпълнителен съвет:
Axel Haas
Michael Kleeberg
Axel Otto
Dr. Martin Kuntz
Matthias Feßenbecker

Председател на Надзорния съвет:
Prof. Dr. Simone Zeuchner

Търговски регистър:
Регистрационен съд : Mannheim HRB 240708

USt.-IdNr. / VAT ID No .:
DE 174308294

Зеебургер - информатик ЕООД, ЕИК/ПИК 121864052
област София (столица), община Столична, гр. София 1784, район р-н Младост ж.к. Младост, ул."Григорий Горбатенко" No 6, ет. 3, Електронна поща: office@bg.seeburger.com