Условия за ползване

Превод на информацията от https://www.seeburger.com/terms-of-use/

 

1. Правна информация

Съдържанието, публикувано на този сайт, се предоставя при условие, че съответният посетител на този уебсайт се съгласи да приложи следните „Условия за ползване на уебсайта“ (наричани по-долу „Условия за ползване“) на SEEBURGER AG. Всеки посетител, който не се съгласи с Условията за ползване, трябва да излезе от този уебсайт и не би могъл да има достъп до което и да е от съдържанието, предоставено тук.

 

2. Уебсайт, подлежащ на промяна

SEEBURGER AG си запазва правото да актуализира и променя съдържанието на уебсайта и Условията за ползване по всяко време без предизвестие. Всички последващи посещения на сайта са предмет на съдържанието на уебсайта и на Общите условия, приложими по това време. Поради това, ние се обръщаме към посетителите на нашия уебсайт да преглеждат Условията за ползване всеки път, когато посещават уебсайта и да вземат под внимание всички последващи промени.

 

3. Права на използване

Всички права върху уебсайта и илюстрациите, текстовете или информацията, които се показват тук, както и тяхното подреждане и представяне, са изцяло собственост и се приписват изключително на SEEBURGER AG. Сайтът и неговото съдържание се предоставят единствено за информационни цели на съответния посетител на този сайт. Всяко използване на този уебсайт или неговото съдържание за каквито и да било други цели изисква изричното предварително писмено съгласие на SEEBURGER AG. По-специално посетителите нямат право да прехвърлят публикуваното тук съдържание изцяло или частично на други програми или на други уебсайтове без предварителното писмено съгласие на SEEBURGER AG.

 

4. Търговски марки и други марки

Този уебсайт съдържа регистрирани и нерегистрирани търговски марки, корпоративни заглавия и заглавия на произведения. Посетителите на този уебсайт не могат да използват тези търговски и други марки без предварителното писмено съгласие на SEEBURGER AG и / или на съответния собственик на споменатите права.

 

5. Хипервръзки

В случай, че този уебсайт съдържа връзки ("хипервръзки") към уебсайтове на трети страни, SEEBURGER AG просто улеснява достъпа до тях и не поема отговорност за съдържанието на който и да е уебсайт на трета страна. В никакъв случай SEEBURGER AG не носи отговорност за съдържанието на такива уебсайтове на трети страни като свои собствени и с това изрично отказва всякаква отговорност за такова съдържание на уебсайтове на трети страни.

 

6. Отказ от отговорност

Съдържанието, налично на този уебсайт, е предоставено от SEEBURGER AG въз основа на наличната информация към момента на предоставянето му. SEEBURGER AG обаче не гарантира, че предоставената тук информация е пълна или точна, или по-специално актуална. SEEBURGER AG не носи никаква отговорност за преки или косвени щети или други последващи вреди, загуба на печалба или щети в резултат на липсващо или неправилно съдържание, предоставено тук.

 

7. Други договорни условия

Ако посетителите на този сайт поръчват продукти или услуги от SEEBURGER AG чрез този уебсайт, всяка такава транзакция е предмет на отделни условия от страна на SEEBURGER AG, приложими по това време. Освен ако писмено изрично не е посочено друго, условията на SEEBURGER AG за такива транзакции не се прилагат и не се засягат от Условията за ползване.

 

8. Приложимо право

Условията за ползване и всички правни взаимоотношения, установени съгласно Условията за ползване, се подчиняват на законите на Федерална Република Германия, като се изключват разпоредбите, регулиращи случаите на стълкновение на закони, които се отнасят до правото на която и да е друга правна система.

 

9. Компетентен съд

В случай, че посетителят на този сайт е търговец, както е дефинирано в § 1, Параграф 1 от Германския Търговски кодекс (HGB) или юридическо лице или специален фонд съгласно нормите на публичното право, изключителното място за разрешаване на всички спорове, възникващи във връзка с този уебсайт и неговата употреба, е Бретен (Баден-Вюртемберг, Германия). Въпреки това SEEBURGER AG си запазва правото да предяви иск срещу другата страна пред компетентния съд по седалището на посетителя на този уебсайт.

 

10. Лице за контакт

Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се със SEEBURGER AG. Данните за връзка можете да намерите в нашата Правна информация.