What can we do for you?

China

SEEBURGER China Inc.
Suite B2106, 21/F
Hongkou Plaza, No.388
West Jiangwan Road, Hongkou District
Shanghai 200083
P.R. China
Phone +86-21-50471825
Fax +86-21-50471831
infochina@seeburger.com


Unit 2809, 28/F, Tower D, CITC,
6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang Dist.,
Beijing, 100022
P.R. China
Phone +86 10 5289 4663
infochina@seeburger.com


 

SEEBURGER Global Offices

Your direct contact person